Solanumkören är en blandad kör med ungefär 40 medlemmar från Alingsås med omnejd. Vi sjunger en varierad repertoar med körmusik från olika tidsepoker. Välkommen till Solanumkören