Solanumkören är en blandad kör med ungefär 40 medlemmar från Alingsås med omnejd. Vi sjunger en varierad repertoar med körmusik från olika tidsepoker. Välkommen till Solanumkören Vi söker fler sångglada medlemmar. Läs mer